Miljø

GreenFurniture er baseret på Davinde Savværks mange års erfaring med kvalitetstræ og på en ambition om at etablere en produktion af 100 % ”grønne møbler”.

Vi bruger ingen fossile brændstoffer. Al opvarmning og tørring foregår med biomasse, altså savsmuld og spåner, som ledes direkte fra produktionen til vort fyringsanlæg. Elforbruget dækkes af egen vindmølle. Al produktion foregår på en miljørigtig og forsvarlig måde. Vi tilstræber altid at have en så effektiv produktion med så lidt spild som muligt. Produktionsanlægget udvikles løbende for at have et moderne og miljøvenligt anlæg.

Vi har en CO2-neutral produktion til fælles gavn for miljøet, hvilket kun er muligt, fordi vi værdsætter det skønne materiale, vi arbejder med samt vores store respekt for det interne og eksterne miljø.

Davinde Savværk A/S opkøber kun træ fra skove, og andre savværker, der som minimum lever op til EUTR tømmerloven. For dig som kunde betyder det, at du kan regne med, at produktet stammer fra træ, som er dyrket i skove, der drives bæredygtigt og i respekt for naturværdier og plante- og dyreliv. Det er samtid også din garanti for at skovarbejderen arbejder under ordnede forhold og at lokalbefolkningen ikke lider overlast og tab på grund af skovhugsten. Vi sikrer os hermed også imod illegal skovhugst.

Træ og miljø

Davinde Savværk A/S er ”Træambassadør” for ”Træ er Miljø” som er træbranchens fælles informationsprojekt. Se filmen om træ og miljø HER

Træmøbler belaster ikke miljøet, blot de fældede træer til produktionen erstattes af nyplantede træer. Skovene er vigtige for miljøet på grund af træernes evne til at optage CO2 fra luften ved fotosyntese. CO2 frigives igen, når træerne fældes og forbrændes. Men hvis træet bruges til produktion af vedvarende ting som f.eks. møbler, oplagres den CO2, som træerne gennem væksten har optaget, i de fældede stammer og dermed også i den produktion af f.eks. møbler, som træet senere bliver brugt til.

Man kan sammenligne det med en bank, hvor træmøblerne med deres indhold af CO2 står intakt på en konto, så længe vi bruger møblerne og ikke destruerer dem på et bål eller i en brændeovn, hvorved den ”opsparede” CO2 frigives til atmosfæren. Dyrket og anvendt rigtigt er træ derfor et bæredygtigt og miljøvenligt materiale.

Ved at plante og bruge mere træ øger vi optagelsen af CO2 blandt skovens træer. For CO2 vil stadig være bundet i møblerne, så længe vi har dem stående i vores huse. På den måde er vi ved at fremstille gedigene og langtidsholdbare træmøbler med til at mindske udslip af CO2, den største drivhusgas, som er med til at ødelægge klodens vigtige og beskyttende ozonlag.

At producere møbler af træ er dermed ikke en del af CO2-problemet – men snarere en del af løsningen på verdens miljøproblemer.