Vedligehold
Nogle regler for anvendelse og vedligeholdelse af massivtræsmøbler.
Fugt er træmøblers værste fjende. Derfor bør alle spildte væsker tørres op straks. Vand må kun anvendes i små mængder og kun i form af en fugtig klud. Der bør straks tørres efter med en tør klud.
Luftens fugtindhold varierer med årstiderne. Da træets vandindhold, kaldet ligevægtsfugtighed, hele tiden forsøger at tilpasse luftens fugtighed, kan massive møbeldele slå sig, afhængig af luftens fugtighedsindhold., f.eks. således at samlingerne omkring udtræk til tillægsplade i et bord bliver ujævn, og ikke længere slutter tæt.
Bordplader bør beskyttes med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande (f.eks. gryder, vaser, lys og urtepotter). Brug aldrig skarpe redskaber uden skærebræt.
Direkte sollys bør så vidt muligt undgås. Møbler er beregnet til indendørs brug og må ikke opbevares udendørs eller i fugtige rum.
Anbring aldrig møbler tæt op af varmeovne eller radiatorer. Træ revner ved kraftig udtørring.
Hvis der skulle opstå en skade, kontakt da venligst den møbelhandler, hvor møblet er købt.
 

Vedligeholdelse af sæbebehandlede overflader.
Sæbebehandlede overflader skal løbende behandles med hvide sæbespåner.
Opløs ¾ dl sæbespåner i 1 liter varmt vand. Lad blandingen afkøle til stuetemperatur. Hvis overfladen er ridset eller snavset, slibes den med slibepapir, korn 180, på langs af træets årer.
Påfør sæbe med en klud eller svamp, der er mættet med sæbe. Sæbeskummet påføres i en jævnt lag over hele fladen. Hæld ikke blandingen ud på fladen. Fjern straks overskydende sæbe med en tør klud.
For at undgå spændinger, bør begge sider af et emne behandles. Hvis fladen efter behandlingen føles meget ru, kan den slibes ganske let med slibepapir, korn 280.
Brug aldrig ståluld!
Behandlingen gentages efter behov.

 
Daglig vedligeholdelse.
Aftørring med en fugtig, hårdt opvredet klud uden sulfo.

 
Vedligeholdelse af oliebehandlede overflader.
Oliebehandlede overflader skal løbende behandles med hårdttræsolie.
Pletter af fedt og olie kan fjernes med mineralsk terpentin og kan eventuelt slibes let med sandpapir, korn 300 – slib altid med årernes længderetning.
Efter slibning kan der forekomme farveforskel, hvilket vil aftage efter lyspåvirkning.
Brug aldrig ståluld!
Behandling gentages efter behov.

 
Daglig vedligeholdelse.
Aftørring med en ren tør klud.
Hvis der anvendes en hårdt opvredet klud, skal denne være uden sulfo og der skal eftertørres med en tør klud.
 

Advarsel!
Olieklude kan selvantænde og skal efter endt brug gennemvædes med vand og bortskaffes.